„Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni”.

Arystoteles Onassis

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Raszyn-Falenty k. Warszawy 27-28 marzec 2019

wpisany do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

logo Niepodległa

Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku

Zarejestruj się »

Organizowany przez

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej

Zapraszamy na wyjątkowy i bardzo ważny dla polskiej przedsiębiorczości Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, wychodzący naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspierają polskich przedsiębiorców.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

Zwrócimy uwagę na krajowe i międzynarodowe zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, cyberbezpieczeństwo, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

Na obrady zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków, którzy na co dzień zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.

Reportaż z obrad II Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Uroczysta Gala II Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu - Zapraszamy

Poruszymy tematy

Cyberbezpieczeństwo

  • szum informacyjny
  • włamania do systemów
  • wycieki danych

Sztuczna inteligencja

  • czwarta rewolucja przemysłowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa biznesu

Bezpieczeństwo biznesu

  • szpiegostwo gospodarcze
  • nierzetelni kontrahenci
  • nieuczciwi pracownicy
Zapoznaj się
z całą tematyką »