„Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni”.

Arystoteles Onassis

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Warszawa - marzec 2019

Zapraszamy

Zarejestruj się »

Organizowany przez

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej

Zapraszamy na wyjątkowy i bardzo ważny, po raz pierwszy w Polsce organizowany w 100–lecie rocznicy polskiej przedsiębiorczości, Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego pragną pomóc polskim przedsiębiorcom.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

Zwrócimy uwagę na zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, bezpieczeństwa sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

Przedstawimy korzyści wdrożenia przemyślanej polityki bezpieczeństwa firm i rozwiązania pozwalające zwiększyć zyskowność przedsiębiorstw dających gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji oraz wiarygodność i solidność partnerską.

Na obrady zaprosiliśmy przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.

Zobacz film promocyjny

Na I Kongresie poruszyliśmy tematy

wskaźnik

Zagrożenia bezpieczeństwa biznesu

Prześwietlimy takie zjawiska jak: szpiegostwo gospodarcze, bezpieczeństwo sieci komputerowych, wycieki informacji, włamania, napady, wymuszenia, a także nierzetelni kontrahenci i nieuczciwi pracownicy.

wskaźnik

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Rola wywiadu w ocenie ryzyka inwestycyjnego oraz kontrwywiad gospodarczy jako pełen wachlarz przedsięwzięć agregujący wszystkie elementy z obszaru bezpieczeństwa.

wskaźnik

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Globalna sieć otwiera nowe możliwości komunikacji i wymiany informacji, jednak niewłaściwe jej zabezpieczenie może nieść za sobą szereg poważnych zagrożeń i strat finansowych.
wskaźnik

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

Na sytuacje kryzysowe musimy przygotować się wcześniej, ponieważ kiedy zaistnieją czasu na opracowanie strategii wyjścia z impasu zabraknie.

Cyberprzestępczość

  • szum informacyjny
  • włamania
  • wycieki danych

Sztuczna inteligencja

  • czwarta rewolucja przemysłowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa biznesu

Bezpieczeństwo

  • bezpieczeństwo działalności biznesowej
  • bezpieczeństwo stosunków gospodarczych
  • dobór kluczowych pracowników
  • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Wśród prelegentów I Kongresu