Informacje organizacyjne

wskaźnik

Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu w dniu 25.03.2024 r. do godz.11.30. Rozpoczęcie obrad o godz. 12.00, a zakończenie 26.03.2024 r. ok. godz. 14.00.

Szczegółowy program Kongresu do pobrania:

Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby:

  • 1900 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
  • 1800 zł netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie, zakwaterowanie.

Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki:

  • członkowie KSOIN: -5%
  • uczestnicy szkoleń w latach 2023-2024: -5%
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy: -5%
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy: -10%

Zniżki nie sumują się.

wskaźnik

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kongresu na adres biuro@ksoin.pl, faksem - nr tel. +48 32 206 46 00 lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego.

Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 przed rozpoczęciem Kongresu (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem +48 32 206 46 00. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem obrad nie zwalnia od zapłaty.

wskaźnik

Lokalizacja Kongresu: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Spała.

Dane organizatora: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 40-127 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, NIP: 634-25-59-104, REGON 278336546, e-mail: biuro@ksoin.pl, tel. +48 32 206 46 00, fax +48 32 206 46 00.

wskaźnik

Przebieg Kongresu może zostać utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku bądź wypowiedzi utrwalonych podczas Kongresu, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231, z późn. zm.) i na wykorzystanie ich w materiałach go promujących, w tym publikowanych w postaci zdjęć lub filmów na stronie internetowej Kongresu, stronach www.swbn.pl, www.ksoin.pl, kanale youtube, mediach społecznościowych: facebook, twitter, linkedin, a także w materiałach promocyjnych Organizatorów związanych z wydarzeniem, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana pod adresem: biuro@ksoin.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.

W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Spotkaliśmy się tutaj:

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

al. Prezydenta I. Mościckiego 6
97-215 Spała