Tematyka / Program

wskaźnik

Determinanty bezpieczeństwa Polski XXI wieku - wyzwania, szanse zagrożenia.

wskaźnik

Globalne wojny handlowe – czy polska gospodarka i przedsiębiorczość jest bezpieczna.

wskaźnik

Światowe trendy zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego i stabilności rozwoju gospodarek narodowych.

wskaźnik

Transformacje ustrojowe i gospodarcze w dobie zmieniającego się świata i kraju.

wskaźnik

Ranga i znaczenie ochrony danych osobowych w czasie wzmożonego cyberzagrożenia i wojny informacyjnej.

wskaźnik

Biznes, polityka i bezpieczeństwo państwa - wybrane elementy wzajemnych zależności.

wskaźnik

Czy AI nas zje?

wskaźnik

Fake newsy, deepfake’i - Jak nie przegrać wojny o prawdę w świecie sztucznej inteligencji.

wskaźnik

Prawda o wojnie w Ukrainie, bezpośrednia relacja świadka wydarzeń.

wskaźnik

„POLOWANIE - jak się w Polsce niszczy biznes” wywiad z autorem książki Szymonem Krawcem.

wskaźnik

Narodowe bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście pandemii i aktualnych zagrożeń. Ekonomika profilaktyki.

wskaźnik

Aktualne priorytety MON.

wskaźnik

Znaczenie jakości i sprawności działania kluczowych instytucji dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju.

wskaźnik

Dell MDR – czyli globalny SOC w obronie cyberprzestrzeni polskich organizacji.

wskaźnik

Najnowsze wiadomości sejmowe - prace Komisji Śledczej ds. Pegasusa.

wskaźnik

Przeprowadzenie właściwego i wiarygodnego audytu cyberbezpieczeństwa zgodnego z ISO 27001, a w tym: przeprowadzenie testów penetracyjnych, opracowanie procedur, wdrożenie rozwiązań technicznych.

wskaźnik

Zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – współpraca sektora prywatnego i publicznego.

wskaźnik

Rola mediów publicznych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa.

wskaźnik

Cyberprzestępczość – duży problem w małych i średnich firmach.

wskaźnik

Bezpieczeństwo budownictwa w kontekście aktualnych zagrożeń.

wskaźnik

Twarzą w twarz z blackoutem – Czy jesteśmy gotowi na skonfrontowanie się z taką sytuacją? Codzienny cyberterroryzm a świadomość społeczeństwa.

wskaźnik

Jak zabezpieczać umowy, minimalizować ryzyka, jak sprawdzać umowy by nie zostać wprowadzonym w błąd i by zauważyć to co jest niewidoczne.

wskaźnik

Narzędzia otwarte online do białego wywiadu, w dochodzeniu do prawdy o ludziach, firmach i próbach włamań.

wskaźnik

Informacja o Dyrektywie UE 2023/24 NIS 2 obowiązki cyberbezpieczeństwa dla przechowywania danych.

wskaźnik

Marketing polityczny a bezpieczeństwo biznesu, możliwości manipulacji i wpływania na stan wiedzy o rzeczywistej sytuacji.

wskaźnik

Ochrona praworządności w demokratycznym państwie.

wskaźnik

Wybrane zagadnienia ze stosowania przepisów ochrony danych osobowych w stosunku do przedsiębiorców.

wskaźnik

Praktyczne podpowiedzi i uwagi o bezpieczeństwie biznesu na podstawie własnych doświadczeń.

Szczegółowy program III Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu do pobrania


Debata ekspertów:

Nowoczesne technologie-AI w biznesie, czy jesteśmy gotowi na ich wdrożenia i praktyczne funkcjonowanie.

Moderator:

red. Agnieszka Mosór-Kozłowska - Dziennikarka, youtuberka, wykładowczyni akademicka, trenerka medialna.


Debata profesorska:

Czy i na ile jesteśmy (nie) przygotowani na zagrożenia bezpieczeństwa gospodarczego kraju i biznesu.

Moderator:

prof. dr hab. gen. dyw. Bogusław Pacek - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.