Tematyka & Program
II Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Tematyka

Program Kongresu

wskaźnik

Środa, 27 marca 2019 r.

Moderator: Tadeusz Koczkowski

Przyjazd uczestników do godz. 12.00

12.00 – 12.15

Tadeusz Koczkowski

Otwarcie Kongresu, powitanie uczestników i zaproszonych gości, przedstawienie programu i przebiegu Kongresu.

12.15 – 12.30

ks. gen. dyw. Stanisław Rospondek

Słowo kapelana. Polska to nasz bezpieczny dom – troszczmy się o niego.

12.30 – 12.50

Janusz Piechociński

Polski patriotyzm gospodarczy w kontekście bezpieczeństwa biznesu.

12.50 – 13.15

Adam Abramowicz

Wprowadzenie.
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Zależności i powiązani unijne oraz światowe.

Panel I: GŁÓWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

13.15 – 13.40

Tadeusz Donocik

Czy polski przedsiębiorca jest bezpieczny? Krajowy system bezpieczeństwa gospodarczego.

13.40 – 14.10

gen. bryg. Paweł Pruszyński, gen. Gromosław Czempiński

Wrogie rynkowe działania podmiotów zagranicznych na niekorzyść polskich przedsiębiorców.

14.10 – 15.00

Przerwa obiadowa

Panel II: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM BIZNESU

15.00 – 15.25

mec. Ryszard Kalisz, Jerzy Dziewulski

Bezpieczeństwo biznesu w gospodarce rynkowej opartej na wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.

15.25 – 15.50

mec. Aleksandra Karnicka

Informacje prawnie chronione w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa oraz informacje niejawne. Organizacja spotkań biznesowych.

15.50 – 16.15

Andrzej Lewiński

RODO – jaki ma wpływ ma wpływ na funkcjonowanie biznesu, wstępna ocena i stan prawny.

16.15 – 16.40

Darek Barcikowski

Amerykańskie standardy bezpieczeństwa biznesu.

16.40 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 17.20

Vincent V. Severski

Rzeczywistość a fikcja literacka zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego.

17.20 – 17.40

Olgierd Łukaszewicz

„My obywatele Unii Europejskiej” – wspólnota gospodarcza.

17.40 – 18.00

Michał Gawroński

Strategia państwa – gospodarka odpadami i jej znaczenie dla bezpiecznego rozwoju i prowadzenia biznesu.

Panel III: DEBATA EKSPERTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

18.00 – 19.30

Moderator: Krzysztof Liedel

Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrożenie procedur bezpieczeństwa. Debata ekspertów i przedsiębiorców.

Uczestnicy: Tadeusz Donocik, prof. Jan Klimek, Jacek Janiszewski, Adam Abramowicz, mec. Ryszard Kalisz, gen. Paweł Pruszyński, gen. Gromosław Czempiński

20.00

Uroczysta Gala i bankiet

wskaźnik

Czwartek, 28 marca 2019 r.

Moderator: gen. Paweł Pruszyński

07.30 – 09.00

Śniadanie

Panel IV: PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA, MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE

09.00 – 09.25

dr inż. Karol Jędrasiak

Współczesne możliwości technologiczne wykorzystania sztucznej inteligencji oraz systemów symulacyjnych na potrzeby ustawicznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.

09.25 – 09.50

Bogdan Węgrzynek

Wiodąca rola Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu RP dla bezpieczeństwa biznesu.

09.50 – 10.15

Krzysztof Bińkowski

Rola budowania świadomości pracowników w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa jako niezbędny element strategii bezpieczeństwa biznesu, na przykładzie praktycznych ataków socjotechnicznych.

10.15 – 10.40

dr Joanna Jasińska

Integracja systemów zarządzania z procesami biznesowymi – korzyści dla przedsiębiorcy.

10.40 – 10.55

Przerwa kawowa

10.55 – 11.20

Pokaz firmy Spy Shop

Pokaz urządzeń i technik służących inwigilacji i kontrinwigilacji.

11.20 – 11.45

dr Krzysztof Liedel

Bezpieczeństwo osobowe na kluczowych i kierowniczych stanowiskach. Sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia.

11.45 – 12.10

dr Krzysztof Gawkowski

Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego wiodąca rola dla bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju i rozwoju przedsiębiorczości.

12.10 – 12.35

dr Krzysztof Liedel

Bezpośrednie zagrożenia firmy. Oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, przekupstwa pracowników, włamania, napady, wymuszenia. Wybór lokalu/pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, podglądy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.

12.35 – 13.00

Maciej Jędrzejewski

Praktyczne wdrażania procedur RODO mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.

13.00 – 13.15

Przerwa kawowa

Panel V: NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA BINESU

13.15 – 13.40

Maciej Jędrzejewski

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa informacji, szacowanie/zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania. Rozwój Internetu Rzeczy.

13.40 – 14.05

dr Tamara Rud

Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu. Wzrastające i ciągłe zagrożenie cyberbezpieczeństwa.

14.05 – 14.30

mgr inż. Andrzej Góralski

Zabezpieczenie pomieszczeń przed podsłuchem – to inwestycja, czy zbędny wydatek?

14.30 – 14.55

insp. Dariusz Deptała

Polskie oblicze terroryzmu.

14.55 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie Kongresu.

15.00 – 15.45

Obiad i wyjazd z hotelu.