Prelegenci / Goście

dr Marta Adamczyk

dr Marta Adamczyk

Rektor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach

prof. Andrzej Dragan

prof. Andrzej Dragan

Fizyk teoretyk i popularyzator nauki, pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal

Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

null Jakub Hajduga

Jakub Hajduga

Key Account Manager, Maxto ITS.

null Ryszard Hordyński

Ryszard Hordyński

Dyrektor Huawei Polska

dr Anna Jamroziak-Bereza

dr Anna Jamroziak-Bereza

AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

prof. dr hab. Jan Klimek

prof. dr hab. Jan Klimek

Wykładowca akademicki SGH, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski

prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk

prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk

Rektor Politechniki Białostockiej

ppłk rez. mgr inż. Robert Kośla

ppłk rez. mgr inż. Robert Kośla

pracownik Microsoftu, b. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. Z-ca Dyrektora Departamentu ABW, Członek Rady Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wykładowca WAT i Akademii Marynarki Wojennej

prof. dr inż. Artur Kozłowski

prof. dr inż. Artur Kozłowski

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

null Szymon Krawiec

Szymon Krawiec

Redaktor zarządzający „Wprost”. Główny autor listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”

null Mateusz Lachowski

Mateusz Lachowski

Korespondent wojenny w Ukrainie, dziennikarz i reżyser

prof. dr Barbara Lubas

prof. dr Barbara Lubas

Dziekan Wydziału Zarządzania Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

null Piotr Maślak

Piotr Maślak

Dyrektor agencji kreacji publicystyki, dokumentu i audycji społecznych w Telewizji Polskiej.

 Leszek Maśniak

Leszek Maśniak

b. Chief Data Officer w Ministerstwie Cyfryzacji

null Agnieszka Mosór-Kozłowska

Agnieszka Mosór-Kozłowska

Dziennikarka, youtuberka, wykładowczyni akademicka, trenerka medialna

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

dr Mirosław Oczkoś

dr Mirosław Oczkoś

Specjalista w zakresie autoprezentacji, mowy ciała, budowy wizerunku, technik manipulacyjnych

prof. dr hab. gen. dyw. Bogusław Pacek

prof. dr hab. gen. dyw. Bogusław Pacek

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

null Janusz Piechociński

Janusz Piechociński

b. Wicepremier, minister gospodarki

 Krzysztof Pietraszkiewicz

Krzysztof Pietraszkiewicz

b. Prezes Związku Banków Polskich

gen. bryg. Paweł Pruszyński

gen. bryg. Paweł Pruszyński

Wykładowca akademicki, Wiceprezes SWBN, b. z-ca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dr Tamara Rud

dr Tamara Rud

Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence

null Jacek Rutkowski

Jacek Rutkowski

Przedsiębiorca branży budowlanej, Prezes Zarządu MAT BUD Materiały Budowlane

 Piotr Słupczyński, MBA

Piotr Słupczyński, MBA

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji, trener - szkoleniowiec, Inspektor Ochrony Danych, wykładowca na studiach MBA

dr Piotr Soroczyński

dr Piotr Soroczyński

b. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej KIG

null Tomasz Trela

Tomasz Trela

Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystania oprogramowania Pegasus.

null Michał Wawrykiewicz

Michał Wawrykiewicz

Adwokat cywilista, zaangażowany w działalność publiczną na rzecz obrony praworządności

dr Bartosz Węglarczyk

dr Bartosz Węglarczyk

Dziennikarz, dyrektor programowy i redaktor naczelny portalu Onet.pl

 Stanisław Wziątek

Stanisław Wziątek

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej