Olgierd Łukaszewicz - gość specjalny Kongresu

Gościem specjalnym Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu będzie Olgierd Łukaszewicz - aktor teatralny i filmowy, twórca wiele znakomitych kreacji w filamch takich jak "Sól ziemi czrnej", "Perła w Koronie" czy "Seksmisja". Fundator "My Obywatele Unii Europejskiej" – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego.