Tematyka & Program Kongresu

Tematyka

Program Kongresu

wskaźnik

Poniedziałek, 26 marca 2018 r.

Moderator: Tadeusz Koczkowski

Przyjazd uczestników do godz. 12.00

12.00 – 12.20

Otwarcie Kongresu, powitanie uczestników i zaproszonych gości, przedstawienie programu i przebiegu Kongresu.

12.20 – 12.30

Wystąpienie gościa honorowego – patrona Kongresu, Marszałka woj. Łódzkiego Pana Witolda Stępnia.

12.30 – 12.55

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

Bezpieczeństwo biznesu we współczesnym państwie. Uwarunkowania krajowe i relacje międzynarodowe.

Panel I: GŁÓWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

12.55 – 13.20

gen. Adam Rapacki

Zagrożenia bezpieczeństwa biznesu (przestępczość, szara strefa, nowe ryzyka wynikające z wdrażanych rozwiązań prawnych).

13.20 – 13.45

mec. Robert Solga

Bezpieczeństwo stosunków gospodarczych (nieuczciwa konkurencja, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej).

13.45 -14.10

dr Krzysztof Liedel

Bezpieczeństwo biznesu w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy (cyberzagrożenia, cyberprzestępstwa, bezpieczeństwo sieci komputerowych szum informacyjny/wojna w cyberprzestrzeni.

14.10 – 15.00

Przerwa obiadowa

Panel II: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM BIZNESU

15.00 – 15.25

mec. Aleksandra Karnicka, kpt. Beata Jachymska

Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu (wywiad i kontrwywiad gospodarczy).

15.25 – 15.45

Vincent V. Severski

Osobiste refleksje i doświadczenia „szpiegowskie” polskiego oficera wywiadu.

15.45 – 16.10

płk dr Franciszek Krynojewski

Budowa systemu bezpieczeństwa w firmie: rozpoznanie zagrożeń, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i konsekwencji zdarzeń, zmniejszenie dostrzeżonych ryzyk. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej w firmie.

16.10 – 16.35

Anna Polak, Sylwia Kozłowska

A gdy wszystkie systemy bezpieczeństwa zawiodą… czyli o tym, co dają nam ubezpieczenia cyber i przerw w działalności.

16.35 – 17.00

dr Andrzej Trela

Model zarządzania bezpieczeństwem w spółce. Najlepsze praktyki rynkowe.

17.00 – 17.15

Przerwa kawowa

17.15 – 17.40

dr Andrzej Trela

Informacje prawnie chronione, w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa.

Panel III: BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

17.40 – 17.50

Beata Drzazga – Prezes Zarządu BetaMed. S.A

Zdrowy pracodawca to zdrowy i bezpieczny biznes.

17.50 – 18.00

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Twoje serce - Twój skarb, dbajmy o nie i chrońmy je. Zagrożenia, możliwości, nadzieje.

Panel IV: DEBATA EKSPERTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

18.00 – 19.30

Moderator: Stanisław Wziątek

Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrażanie procedur bezpieczeństwa.

Z udziałem: gen. Adama Rapackiego, gen. Pawła Pruszyńskiego, prof. nadzw. dr hab. Jana Klimka, mec. Ryszarda Kalisza, Jacka Janiszewskiego, Marcina Mistarza, mec. Roberta Solgi, dr. Krystiana Mączki i dr. Witolda Pokory.

20.00

Uroczysta wieczorowa Gala

wskaźnik

Wtorek, 27 marca 2018 r.

Moderator: gen. Paweł Pruszyński

7.30 – 09.00

Śniadanie

Panel V: BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

09.00 – 09.30

mec. Aleksandra Karnicka, kpt. Beata Jachymska

RODO - Ochrona danych osobowych, jak się przygotować do nowych regulacji prawnych (zagrożenia funkcjonowania firmy, przewidywane kary).

Panel VI: PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA, MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE

09.30 – 09.55

Maciej Jędrzejewski

Dobór i bezpieczeństwo pracowników firmy, a zwłaszcza na kluczowe i kierownicze stanowiska, przykłady rozwiązań praktycznych (sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia).

09.55 – 10.20

Krzysztof Bereza, Grzegorz Wojtasik

Bezpieczeństwo w Systemach Kontroli Dostępu. Identyfikacja słabych punktów i projektowanie bezpiecznych rozwiązań.

10.20 – 10.45

Andrzej de Junosza Załuski - dyrektor generalny projektu SECURO

SECURO, Twój klucz do bezpieczeństwa informacji.

10.45 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.25

Marek Zieliński

Kontrola Biznesowa jako narzędzie wspierania bezpieczeństwa biznesu i ograniczenia ryzyka podatkowego.

Panel VII: NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA BINESU

11.25 – 11.50

Krzysztof Bińkowski

Przeprowadzenie pokazowego testu penetracyjnego w formie ataku na sieć komputerową przez specjalistyczną firmę, celem wykrycia zagrożeń oraz oszacowanie ryzyk ich występowania w firmie.

11.50 – 12.15

Aleksander Goszczycki

Ochrona informacji w erze mobilności - porady praktyczne

12.15 – 12.40

Magdalena Banaś-Barcikowska

Nieuniknione cyber zdarzenia, życie codzienne, jak sobie radzić?

12.40 – 13.05

dr. Krystian Mączka

Zabezpieczenie dowodów elektronicznych w przypadku wystąpienia wycieku danych okiem biegłego sądowego

13.05 – 13.20

Przerwa kawowa

Panel VIII: BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE PRZEDSIĘBIORCÓW, ICH RODZIN I PRACOWNIKÓW

13.20 – 13.45

insp. Dariusz Deptała

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (co zrobić w przypadku, napadu, porwania, sytuacji zakładniczej, znalezienia przedmiotu mogącego być „bombą”, itp.)

13.45 – 14.10

płk Adam Niemczyk

Zabezpieczenie spotkań biznesowych/narad/odpraw (wybór obiektu/pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.).

14.10 – 14.35

Maciej Jędrzejewski

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie, ataki na sieci komputerowe. Jak im przeciwdziałać w praktyce. Aktualności i rozwój Internetu Rzeczy.

14.35 – 15.00

dr inż. Witold Pokora

Problematyka zintegrowania systemów zarządzania z procesami biznesowymi.

15.00 – 15.10

Omówienie przebiegu obrad i zakończenie Kongresu.

15.10 – 16.00

Obiad